Wednesday, March 10, 2010

Почистване на очите, устата, ушите, ноктите и нослето на бебето!

Ето че дойде ред и за почистването на по-детаилните части на бебчето, а именно нослето, ушите, очите, устата и ноктите.

Специално почистване на очите на бебо не е необходимо, защото неговите сълзи правят точно това (дори то да не плаче). По-специфично почистване се налага, ако има очен проблем, евентуално с някакви капки.

Устата също не се нуждае от специални грижи за почистване, ако е здрава, единственото важно нещо е след всяко хранене да капнеш няколко капки вода в устата на бебо против излизането на афти (освен ако не е заспало).

Колкото до бебешките уши, почиствай само външното ухо, без да навлизаш навътре. Само когато се събере ушна кал с помощта на бебешки клечки за уши с ограничител я премахни. Внимавай да не влезе вода в ухото на бебо при къпане.

Ноктите на бебо режи само докато спи, задължително със специална за целта ножичка или нокторезачка.

Може да ти се стори, че бебо много киха и си търка нослето. Спокойно, то така си прочиства нослето като изкарва събралите се секреции. Възможно е от сухият въздух и от смяната на t в помещението на бебето да се образуват засъхнали секреции, в такъв случай навлажнете една клечка за уши и почистете нослето.


0 коментара:

Post a Comment